Naszym Klientom oferujemy kompleksowy oraz
poszerzony zakres usług

   
   

Wywóz nieczystości płynnych  
Wypompowywanie wody
    z zalanych obiektów
Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków
Dostarczanie wody w celach przemysłowych
Wąż połączeniowy o długości 24 metrów     umożliwiający wykonanie usługi bez potrzeby     wjeżdzania na teren posesji

Usługi wykonywane w nagłych sytuacjach, także
   w godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy
Obsługa domów, szkół, sklepów, zajazdów,
    barów, hoteli, domów weselnych